Üniversitenizde derslere devam etme zorunluğu var mı?

Last updated 5 years ago
Evet. Üniversitemizde derslerin %80’ine devam edilmesi zorunludur. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalır ve not kartında “Z” harf notu görünür. “Z” harf notu “FF” notu gibi işlem görür.

2017-2018 akademik yılından itibaren (Değişik:RG-9/1/2018-30296)(1)Uygulama ve/veya laboratuvar dersleri hariç, daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğrencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler söz konusu ders/dersler için o yarıyılda/yılda ders kaydı yaptırmak ve bu ders/dersler için yapılan tüm sınavlara girmek zorundadırlar.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!