Mazeret sınavı açtım; ancak öğrenci listesindeki mazeret notu kutucukları pasif olduğundan not giremiyorum?

Last updated 8 years ago
Bir öğrenciye mazeret sınavı notu girilebilmesi için girmediği sınav için notunun "E" girilmesi gerekir. Öğrencinin girmediği sınavın notunu kontrol ediniz. Eğer boş bırakmışsanız sınav ilanını kaldırdıktan sonra notunu "E" olarak kaydetmelisiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!