Ders Kaydı/Ders Alma
Bu kategoride ders kaydı ile ilgili öğrencilerin sık sorduğu sorulara yer verilmiştir. Ders kayıtlarıyla ilgili detaylı bilgiyi https://atauni.edu.tr/bilgiadresindeki "Ders Kayıt Bilgi Rehberi"nden alabilirsiniz.
 1. A seçmeli dersinden başarısız oldum, bir sonraki yıl aynı seçmeli dersi almak zorunda mıyım?  
 2. A seçmeli dersini almaktan vazgeçtim. Bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?  
 3. AGNO’mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki dersleri tekrar alabilir miyim?  
 4. Azami Kredi/AKTS sınırına Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil mi?  
 5. Bir yarıyılda alınabilecek derslerin Kredi/AKTS saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?  
 6. DD ve DC notu başarılı bir not mudur?  
 7. Ders kaydı için herhangi bir şart var mı?  
 8. Ders kaydı nasıl yapılıyor?  
 9. Ders kaydı yaparken “DD” ve “DC “ olan dersleri de seçmek zorunda mıyım?  
 10. Hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim?  
 11. Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?  
 12. I. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.50`nin üzerinde olduğundan bahar yarıyılı ders kaydında hem II. yarıyıldan ve hem de IV. yarıyıldan ders alabilir miyim?  
 13. İki hafta sonra başka bir seçmeli dersi aldım. İlk iki hafta devamsız mı sayılıyorum?  
 14. Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır?  
 15. Ön şartlı ders ne demektir? Üniversitemizde ön şartlı ders var mıdır?  
 16. Seçmeli dersi değiştirme hakkı var mı?  
 17. Yaz Okulundan Üstten ders alıp son iki AGNO'mu 2.00 altına düşürürsem bir üst sınıftan ders alabilir miyim?  
Please Wait!

Please wait... it will take a second!