DD ve DC notu başarılı bir not mudur?

Last updated 3 years ago
DD ve DC notu ilgili dersin koşullu olarak başarıldığını (geçildiğini) gösterir. Öğrenci mezuniyet aşamasına geldiğinde AGNO’su 2.00 veya üzerindeyse başarılı sayılır. Aksi halde bu dersleri tekrar almak zorundadır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!