Danışman ÖBS İşlemleri
Bu kategoride danışmanların ÖBS ile ilgili iş ve işlemleri yürütürken karşılaştıkları durumlarla iligili sorulara yer verilmiştir.
  1. Danışmanlığını yaptığım öğrencinin dönem sonundaki tahmini AGNO'sunu nasıl hesaplayabilirim?  
  2. Danışmanlığını yaptığım öğrenciye "Mezuniyet Tek Dersi" nasıl aldırabilirim?  
Please Wait!

Please wait... it will take a second!