Öğrenci Bilgi Sistemi

Bu kategoride öğrencilerimizin ÖBS'deki iş ve işlemler ile ilgili sordukları sorulara yer verilmiştir. ÖBS Kullanım Kılavuzuna http://www.atauni.edu.tr/obs-kullanim-kilavuzu adresinden ulaşabilirsiniz.


Frequently Asked Questions

Please Wait!

Please wait... it will take a second!