Ders kaydı yaparken “DD” ve “DC “ olan dersleri de seçmek zorunda mıyım?

Last updated 3 years ago
Hayır, bu dersleri almak zorunda değilsiniz; öncelikle “FF” olan derslerinizi seçersiniz daha sonra isterseniz “DD” ve “DC” olan dersleri seçebilirsiniz. Mezuniyet durumuna geldiğinizde AGNO’nuz 2.00’ın üzerinde ise bu dersleri başarmış sayılırsınız; ancak AGNO’nuz 2.00’ın altındaysa bu derslerden başarısız sayılırsınız ve AGNO’nuz 2.00’a çıkıncaya kadar mezun olamazsınız.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!