Hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim?

Last updated 3 years ago
Tekrar dersi olmayan (“FF” veya “Z” devamsız) ve AGNO su en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri hariç), ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri üst yarıyıla ait derslerden, azami kredi sınırını aşmamak şartıyla10 krediye kadar dersi (2017-2018 akademik yılından itibaren 15 AKTS) üstten alabilirler. Bu şartları sağlayan öğrenciler için ÖBS üst yarıyıl derslerinin otomatik olarak açılmasını sağlayacaktır. Üst yarıyıldan ders almak için öğrenci işlerine başvurmaya gerek yoktur. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar (2017-2018 akademik yılından itibaren 15 AKTS) ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!