A seçmeli dersini almaktan vazgeçtim. Bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?

Last updated 6 years ago
İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Dolayısıyla bu iki haftalık süreç geçmişse aynı dersi almak zorundasınız.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!