I. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.50`nin üzerinde olduğundan bahar yarıyılı ders kaydında hem II. yarıyıldan ve hem de IV. yarıyıldan ders alabilir miyim?

Last updated 3 years ago
Hayır, I. sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz. (Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15/5 inci maddesi)
Please Wait!

Please wait... it will take a second!