Bir yarıyılda alınabilecek derslerin Kredi/AKTS saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Last updated 6 years ago
Bir yarıyılda alınabilecek azami AKTS yükü 2017-2018 akademik yılından itibaren 40'tır.

2017-2018 Akademik müfredatından önceki müfredata tabi olana öğrencilerimiz bir yarıyılda alabileceği azami kredi yükünü ÖBS’de yer alan “Öğrenim” başlığı altındaki “Ders Alma” ekranındaki müfredat kurallarından öğrenebilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!