A seçmeli dersinden başarısız oldum, bir sonraki yıl aynı seçmeli dersi almak zorunda mıyım?

Last updated 6 years ago
İlk iki hafta içerisinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür; ancak öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda yeniden açılmaması halinde başka bir seçmeli ders seçilebilir. Bunun için ders onayı haftasında ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe ile başvurulması gerekir. Ancak daha önce alınan seçmeli ders açılmışsa başka bir ders seçilemez.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!