Frequently Asked Question

A seçmeli dersinden başarısız oldum, bir sonraki yıl aynı seçmeli dersi almak zorunda mıyım?
Last Updated 4 years ago

İlk iki hafta içerisinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür; ancak öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda yeniden açılmaması halinde başka bir seçmeli ders seçilebilir. Bunun için ders onayı haftasında ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe ile başvurulması gerekir. Ancak daha önce alınan seçmeli ders açılmışsa başka bir ders seçilemez.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!