AGNO’mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki dersleri tekrar alabilir miyim?

Last updated 6 years ago
Alt yarıyıllardan daha önce almış olduğunuz derslerden azami AKTS yükünü aşmamak şartıyla istediğiniz kadarını tekrar alabilirsiniz. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son notu geçerlidir. Azami AKTS yükü üniversitemizde 2017-2018 akademik yılından itibaren 40'tır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!