Yaz Okulundan Üstten ders alıp son iki AGNO'mu 2.00 altına düşürürsem bir üst sınıftan ders alabilir miyim?

Last updated 3 years ago
Yaz okulu sonunda son iki AGNO'nuz 2.00 altına düşerse sadece yaz okulunda üstten alabildiğiniz dersleri alabilirsiniz üst sınıftan başka ders alamazsınız. (Bkz. Yaz Okulu Yönetmeliği m. 7)

Not: Yaz okulu sonundaki AGNO, bahar dönemi sonunda hesaplanan AGNO yerine sayılmaktadır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!