Azami Kredi/AKTS sınırına Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil mi?

Last updated 6 years ago
Üniversitemizde ortak zorunlu dersler 2017-2018 akademik yılından itibaren Azami kredi yükü hesabında dikkate alınacaktır.
Önceki yılların müfredatına tabi öğrenciler için ise eğer bu dersler ortalamaya etki ediyorsa azami kredi yükünden de sayılacak, aksi halde sayılmayacaktır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!