Ön şartlı ders ne demektir? Üniversitemizde ön şartlı ders var mıdır?

Last updated 3 years ago
Üniversitemizde bazı dersleri alabilmek için bu derslerle bağlantılı dersleri önceden başarmış olmak gerekir, bu tür derslere ön şartlı ders denir. Kayıtlı bulunduğunuz programdaki ön şartlı derslerin neler olduğunu ÖBS’de yer alan “Öğrenim” başlığı altındaki “Ders Alma” ekranındaki müfredat kurallarından öğrenebilirsiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!