Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?

Last updated 3 years ago
Son iki yarıyıl AGNO`sunun her ikisi de 2.00`ın altında olan öğrenci başarısız sayılır ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olmadığı sürece üst dönemden ders alamaz. Ancak öğrencinin son iki AGNO’sundan herhangi biri 2.00’ın üzerindeyse üst yarıyıldan ders alabilir. Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösterilemezler.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!