Seçmeli dersi değiştirme hakkı var mı?

Last updated 3 years ago
Alınmış olan seçmeli dersler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde danışman nezaretinde bırakabilirler. Ancak bu süre içerisinde değiştirilemeyen seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem gördüğünden değiştirilemez.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!