Tekrar aldığım derslerin notları AGNO ya nasıl etki ediyor?

Last updated 8 years ago
Yarıyıl tamamlandığında AGNO değeri artık sabitlenir. Dolayısıyla herhangi bir dersi daha sonradan alsanız dahi geçmiş yarıyıl sonundaki AGNO değeriniz değişmez. Bu durumda tekrarladığınız derslere ait notlar tekrar hesaba katılır ve sadece son (tamamladığınız yarıyıl) AGNO değeriniz değişir. Yani artık yeni bir AGNO değerine sahip olursunuz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!