Dersler arası öğrenci transferini nasıl yapabilirim?

Last updated 8 years ago
Ders taransferi sadece kök kodları aynı olan dersler arasında yapılabilir.
Transferden önce öğrencileri transfer edeceğiniz hedef derse öğrencilerin şu an kayıtlı bulunduğu program için dış kontenjan tanımlamalısınız. Kök kodları farklı olan dersler arasında transfer yapılamaz.
Derse vize veya final notu girilmişse derslerarası öğrenci transferi yapılamaz. Ancak bütün notlar silindikten sonra transfer yapılabilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!