Hangi durumda lisans programlarında ön lisans diploması almaya hak kazanılır?

Last updated 8 years ago
Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!