Frequently Asked Question

Hangi durumda lisans programlarında ön lisans diploması almaya hak kazanılır?
Last Updated 4 years ago

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!