Onur-Yüksek Onur listesine girme koşulları nelerdir?

Last updated 8 years ago
Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!