Frequently Asked Question

Mezuniyet için toplam kaç kredi ders almam gerekiyor?
Last Updated 4 years ago

Kayıtlı bulunduğunuz birimin Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’ndan öğrenebilirsiniz.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!