Frequently Asked Question

Alttan dersim var üniversitenize kurumlar arası yatay geçiş yapabilir miyim?
Last Updated 4 years ago

Hayır. Alttan dersi olanlar üniversitemize yatay geçiş yapamaz. (Ek Madde 1 kapsamında yatay geçişte bu şart aranmaz.)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!