Birinci öğretim öğrencisiyim. Aynı programın ikinci öğretimine yatay geçiş yapabilir miyim?

Last updated 6 years ago
Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretime geçen öğrenci ikinci öğretim ücreti öder.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!