Farabi programına katılan öğrencilerin notları “M” (Muaf) olarak mı, yoksa aynen mi not kartına işlenir?

Last updated 3 yıl önce
Farabi programına katılan öğrencilerin notları öğrenim protokolleri dikkate alınarak aynen aktarılır ve AGNO hesabında dikkate alınır.
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!