Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/include/client/faq.inc.php on line 77
  • Help Topics

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/include/client/faq.inc.php on line 86
  • Misafir Ögretim Üyesi Konaklama

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/include/client/faq.inc.php on line 86
  • OBS Destek

Farabi programına katılan öğrencilerin notları “M” (Muaf) olarak mı, yoksa aynen mi not kartına işlenir?

Last updated 4 years ago
Farabi programına katılan öğrencilerin notları öğrenim protokolleri dikkate alınarak aynen aktarılır ve AGNO hesabında dikkate alınır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!