Farabi programına katılan öğrencilerin notları “M” (Muaf) olarak mı, yoksa aynen mi not kartına işlenir?

Last updated 8 years ago
Farabi programına katılan öğrencilerin notları öğrenim protokolleri dikkate alınarak aynen aktarılır ve AGNO hesabında dikkate alınır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!