Frequently Asked Question

Farabi programına katılan öğrencilerin notları “M” (Muaf) olarak mı, yoksa aynen mi not kartına işlenir?
Last Updated 4 years ago

Farabi programına katılan öğrencilerin notları öğrenim protokolleri dikkate alınarak aynen aktarılır ve AGNO hesabında dikkate alınır.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!