Frequently Asked Question

Harç ücretini ödeyeceğim bir hesap numarası var mı?
Last Updated 4 years ago

Harç ücretleri bankaya öğrenci numarası (T.C. No. değil.) ile ödenir. Hesap numarası yoktur.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!