Yüzde Ona giren son öğrenci ile AGNO’m eşit ben de Yüzde Ona girmiş sayılır mıyım?

Last updated 8 years ago
Evet, Yüzde Ona giren son öğrenci ile AGNO’su eşit olan tüm öğrenciler, Yüzde Ona girmiş sayılır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!