Frequently Asked Question

Farabi programına başvurabilmem için AGNO’m en az kaç olmalıdır.
Last Updated 4 years ago

Farabi programına başvurabilmeniz için AGNO’nuzun 2.00 veya üzerinde olması yeterlidir.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!