Frequently Asked Question

Kütüphaneden ödünç aldığım kitabın süresini obs'den uzatabilir miyim?
Last Updated 3 years ago

Obs'deki "Kişisel Bilgiler" menüsü altında yer alan Kütüphane Bilgilerim ekranı aracılığıyla ödünç aldığınız kitabın süresini uzatabilirsiniz. Üzerinizde bulunan kitapların listesini ve ceza bilgilerini görebilirsiniz.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!