Frequently Asked Question

Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan bir öğrenci gideceği üniversitenin bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurdunda kalabilecek mi?
Last Updated 4 years ago

Öğrenci gidecek olduğu şehirdeki Kredi-Yurtlar Kurumuna Kabul belgesi ile başvuruda bulunabilir. Kredi Yurtlar Kurumu kontenjanları dâhilinde başvurulara cevap verir.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!