Alt Limit (AL) ne demektir?

Last updated 8 years ago
Ham başarı puanları AL’nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. AL ve DKL arasında kalan puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri 35-45 aralığında olmak şartı ile ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Ancak sağlık bilimleri alanında eğitim-öğretim yapan birimler AL değerini azami 50 olarak belirleyebilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!