Mazeretli geçirilen süreler (sağlık raporu vs.) devamsızlıktan sayılır mı?

Last updated 5 years ago
Evet. Mazeretli geçirilen süreler devamsızlıktan sayılır. Yani bu sürelerde öğrenci devam zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!