Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Last updated 5 years ago
Üniversitemizde derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Örneğin bir yarıyılda toplam 100 saat okutulan bir derse en az 80 saat devam edilmelidir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalır ve not kartlarında “Z” harfi görünür. Bu not “FF” notu ile eş değerdir. Devamsızlıktan bir dersten kalan öğrenci bu dersin bütünleme sınavına ve tek ders sınavına giremez; ancak bu dersi yaz okulundan alabilir.
2017-2018 akademik yılından itibaren (Değişik:RG-9/1/2018-30296)(1)Uygulama ve/veya laboratuvar dersleri hariç, daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğrencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler söz konusu ders/dersler için o yarıyılda/yılda ders kaydı yaptırmak ve bu ders/dersler için yapılan tüm sınavlara girmek zorundadırlar.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!