Muafiyeti kabul edilen derslerin notları nasıl işlem görüyor?

Last updated 8 years ago
02.05.2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan yatay geçiş Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 2. ve 6. maddelerine göre yatay geçişle yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran öğrencilerin önceki diploma programında alarak başarılı olduğu derslere ilişkin notları genel ağırlıklı ortalama hesabında değerlendirmeye alınır. DGS ile gelen öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile muaf sayılması uygun görülen derslerinin notları (CC ve üzeri olmak şartıyla) not kartına harf notu olarak işlenir; ancak öğrenci mezuniyet şartlarını yerine getirdiğinde bu dersler AGNO hesabında dikkate alınır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!