Öğretim üyesiyim bir dersin harf notlarını ilan ettikten sonra bir veya birkaç öğrencinin sınav notunu hatalı girdiğimi fark ettim. Bu harf notlarını nasıl düzeltebilirim?

Last updated 8 years ago
Harf notları ilan edildikten sonra öğretim üye/elemanı tarafından notlar üzerinde düzeltme yapılamamaktadır Ancak ilgili Dekanlık/Müdürlüğe dilekçe verilerek İlgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile düzeltme yapılabilmektedir.

Başarı notunun hesaplanması


MADDE 27 –
(2) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!