Frequently Asked Question

Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?
Last Updated 4 years ago

Herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak başvuru esnasında muaf olunması istenen tüm dersler mutlaka belirtilmelidir.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!