Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) nedir?

Last updated 4 yıl önce
Öğrencinin Fakülte/Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!