Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) nedir?

Last updated 8 years ago
Öğrencinin Fakülte/Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!