Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS’ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

Last updated 8 years ago
Muafiyet istediğiniz dersleri içeren bir dilekçeye onaylı not döküm belgesi ve ders içeriklerinin asıllarını ekleyerek üniversiteye ders kaydı yaptırdığınız ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar başvurmanız gerekir. Muafiyet isteği ilgili birim Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılarak öğrenciye tebliğ edilir. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen bu muafiyet çizelgelerini üniversitemizden mezun oluncaya/ilişik kesinceye kadar mutlaka saklamalı ve ders kayıtlarını bu çizelgeye göre yapmalıdırlar.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!