Frequently Asked Question

Başarısız dersi olan (FF, Z) veya dönem kaybı olan öğrenciler yüzde ona girebilir mi?
Last Updated 4 years ago

Hayır.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!