Mezun olan erkek öğrencilerin askerlikle ilgili yapması gereken bir işlem var mıdır?

Last updated 8 years ago
Mezun olan öğrencilerin mezuniyetine müteakip en kısa sürede askerlik kararı aldırmak veya askerliğini tecil ettirmek için ikametine en yakın askerlik şubesine başvurmaları gerekir. Askerlik Şubelerine başvurmayan öğrenciler yoklama kaçağı durumuna düşmekte ve askerlik şubelerince mahkemeye verilmektedir. Askerlik işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi http://www.atauni.edu.tr/askerlik-islemleri-4 adresinden alabilirsiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!