İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10`a girenlerin avantajı nedir?

Last updated 8 years ago
Her yarıyılın sınavları sonunda (bütünleme sınavı sonrası, yaz okulu öncesi) ikinci öğretim programında, bulundukları döneme kadarki derslerden tekrar dersi olmayan, alması gereken tüm dersleri almış ve ilk %10`a giren öğrenciler belirlenir. Bu öğrenciler ikinci öğretimde devam etmelerine rağmen takip eden öğretim döneminde örgün eğitim harcı öderler.

Ayrıca isterlerse birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yaparak kontenjan dâhilinde birinci öğretime geçebilirler.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!