Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

Last updated 8 years ago
Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi (7 yıl), kayıt dondurma süresi kadar artırılır. Ancak öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyıl, eğitim süresi hesaplamasına ilave edilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!