Hazırlık dersi Ek Ders Ücret Formuna düşmemektedir.

Last updated 8 years ago
Dersi açan birim bu dersi ÖBS'ye "Hazırlık" dersi olarak tanımlamamış olabilir. Dersi açan birimin Fakülte öğrenci işleri veya bölüm sekreteri ile irtibata geçmelisiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!