Üniversiteniz öğrencisiyim. A dersi üniversitemizde yaz okulunda açıldı. Bu dersi başka bir üniversitenin yaz okulundan almam mümkün müdür?

Last updated 6 years ago
Evet.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!