Frequently Asked Question

Üniversiteniz öğrencisiyim. A dersi üniversitemizde yaz okulunda açıldı. Bu dersi başka bir üniversitenin yaz okulundan almam mümkün müdür?
Last Updated 4 years ago

Evet.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!