Daha önce aldığım ders/dersler için Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet dilekçesi verdim, muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim?

Last updated 8 years ago
Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler muafiyet başvurusunda bulunmamış gibi ÖBS’den ders seçip danışmanlarına onaylatır ve bu ders/derslere devam ederler. Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi halinde birim öğrenci işleri öğrencinin muaf oldukları dersleri ÖBS’den not kartına işleyerek akademik dönemini günceller ve danışman bu muafiyet işlemini onaylar. Bu şekilde öğrencinin not kartına muaf olarak işlenen dersler öğrencinin ders alma listesinden otomatik olarak silinir. Eğer öğrencin intibakı bir üst sınıfa yapılmışsa akademik takvimde belirtilen ders ekle/çıkar tarihlerinde öğrenci, danışmanı nezaretinde ders ekleme yapabilir. Akademik takvimde belirtilen ders ekle/çıkar süresinin kaçırılmaması öğrencilerin mağdur olmamaları için önem arz etmektedir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!