Birim öğrenci işlerinde çalışmaktayım. Kök kodu aynı olan iki ders arasında öğrenci transferi yapabilir miyim?

Last updated 8 years ago
Program Birim (Ders İşlemleri) sayfasından dersler arası öğrenci transferi yapabilirsiniz. Bu sayfada öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu dersi seçiniz. Bu dersi açtıktan sonra "Hedef Ders Ara" butonundan öğrenciyi aktaracağınız dersi seçip aktaracağınız öğrencileri tik işareti koyarak seçiniz.

Ders taransferi sadece kök kodları aynı olan dersler arasında yapılabilir.
Transferden önce öğrencileri transfer edeceğiniz hedef derse öğrencilerin şu an kayıtlı bulunduğu program için dış kontenjan tanımlamalısınız. (Zaten iki derste aynı programdaysa dış kontenjana gerek yoktur.) Kök kodları farklı olan dersler arasında transfer yapılamaz.
Derse vize veya final notu girilmişse derslerarası öğrenci transferi yapılamaz. Ancak bütün notlar silindikten sonra transfer yapılabilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!