Frequently Asked Question

Disiplin durumunu gösterir belgeyi nasıl alabilirm?
Last Updated 2 years ago

Öğrencilerin disiplin durumu transkpte belirtilmektedir. Disiplin durumu için ayrıca belge düzenlenmemektedir.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!