Başka bir üniversitenin yaz okulundan aldığım not kendi Fakülte/Yüksekokulumda not kartıma nasıl yansıtılır?

Last updated 6 years ago
Yaz okulunda aldığınız not, not kartınıza aynen işlenir ve AGNO hesabında dikkate alınır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!