Frequently Asked Question

Başka bir üniversitenin yaz okulundan aldığım not kendi Fakülte/Yüksekokulumda not kartıma nasıl yansıtılır?
Last Updated 4 years ago

Yaz okulunda aldığınız not, not kartınıza aynen işlenir ve AGNO hesabında dikkate alınır.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!