Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/include/client/faq.inc.php on line 77
  • Help Topics

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/include/client/faq.inc.php on line 86
  • Misafir Ögretim Üyesi Konaklama

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/include/client/faq.inc.php on line 86
  • OBS Destek

"E" (eksik) notu ne anlama geliyor?

Last updated 4 years ago
"E" (Eksik) notu öğrencinin sınava girmediği anlamına gelir. Eğer sınava girdiğiniz halde ÖBS sınav sonuçları sayfasında notunuzun "E" olarak girildiğini görüyorsanız gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için ilgili öğretim üyesi ile irtibata geçebilir veya Atatürk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 24/1 maddesi uyarınca sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe ile başvurabilirsiniz.

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ
Sınav sonucuna itiraz

MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/anabilim/anasanat dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!